A megrendelő kijelenti, hogy a fotográfus mind fotózási és szerkesztési stílusát ismeri, ellene kifogása nincs.


A megrendelő elfogadja, hogy a fotográfus által átadott képek további szerkesztéséhez csak a fotográfusnak van joga.


A nyers fotók, másolatok és a fotográfus tulajdonát képezik, azok ki nem adhatóak.


Mivel a képek a fotográfus szellemi termékei, így a megrendelő engedélyezi a fotográfusnak a fénykép(ek) referenciaként való korlátlan mennyiségben történő, korlátlan ideig tartó felhasználását (saját weblap, instagram, facebook oldal). A felhasználási jog kiterjed az fénykép(ek) korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére, terjesztésére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására.


A megrendelő kijelenti, hogy a képek nyilvánosságra hozásánál a fotográfust feltünteti, megjelöli a kép leírása részben (@ujhazivivienfoto) a szerzői jogok értelmében.


Abban az esetben, ha a megrendelő egy harmadik személynek átadja a képeket, akkor őt is köteles a feltételekről tájékoztatni. (pl. a fotós megjelöléséről) A felelősséget a megrendelő vállalja. A fotográfust nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a fénykép felvételek olyan harmadik személy általi felhasználásáért, melyre vonatkozóan a fotográfus harmadik személy részére nem adott engedélyt.


Megbízó szavatol azért, hogy a fotózáson részt vevő valamennyi személy előzetesen hozzájárult a képmása felvételéhez, rögzítéséhez és a jelen szerződésben szabályozott felhasználásához. Ennek értelmében, amennyiben bármely, a Fotókon látható személy képmáshoz való jogának megsértése miatt igénnyel lépne fel a Megbízottal vagy a Szerzővel szemben, Megbízó az igény kielégítéséért közvetlenül az igényérvényesítővel szemben és a Megbízottal/Szerzővel szemben is köteles helytállni és köteles megtéríteni a Megbízottnak és a szerzőnek minden ebből eredő kárát.


A megrendelő elfogadja, hogy a fotózás során az általa okozott esetleges kárt köteles megtéríteni a fotográfus felé. (Tárgyi eszközök: fényképezőgép, objektív, vakuk, lámpák).


A megrendelő tudomásul veszi, hogy csak az esetben garanciális a fotózás, ha az fotográfus által javasolt napszakban történik.

Kövess az instagramon is!