A Megrendelő kijelenti, hogy a Fotográfus mind fotózási, illetve szerkesztési stílusát ismeri, ellene kifogása nincs. 


 A Megrendelő elfogadja, hogy a Fotográfus által átadott képek további szerkesztéséhez csak a Fotográfusnak van joga. (Beleértve az Instagram vagy egyéb filtereket is. )


A nyers fotók a Fotográfus tulajdonát képezik, azok ki nem adhatóak. 


Mivel a képek a Fotográfus szellemi termékei, így a Megrendelő engedélyezi a Fotográfusnak a fénykép(ek) referenciaként való korlátlan mennyiségben történő, korlátlan ideig tartó felhasználását.


A Szolgáltató a fotók átadásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fotókat a Megrendelő a világ bármely pontján, kizárólag magán célra felhasználja, amelynek keretén belül Megrendelő jogosult a fotókról magáncélú digitális vagy papír alapú másolatot készíteni, azt másoknak bemutatni, valamint kizárólag magáncéllal, barátai, ismerősei, családtagjai, kollégái stb. körében terjeszteni, azzal a megkötéssel, hogy online platformon, ekként kifejezetten a közösségi médiában történő felhasználás esetén a Megrendelő köteles minden esetben a fényképeken jól látható helyen és módon feltüntetni az „@ujhazivivienfoto feliratot. 


Jogtalan és jelen ponttal ellentétes, abba ütköző felhasználás esetén felhasználásonként a Szolgáltató 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint használati díjra/kötbérre jogosult, amelyet a megrendelés leadásával Megrendelő kifejezetten elismer és esetleges szerződésszegése esetén vállal megfizetni.


A felhasználási jog kiterjed az fénykép(ek) korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére, terjesztésére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására.


Abban az esetben, ha a Megrendelő egy harmadik személynek átadja a képeket, akkor őt is köteles erről tájékoztatni. A felelősséget a Megrendelő vállalja. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv


A Fotográfust nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a fénykép felvételek olyan harmadik személy általi felhasználásáért, melyre vonatkozóan a Fotográfus harmadik személy részére nem adott engedélyt. 


A Megrendelő elfogadja, hogy a fotózás során az általa okozott esetleges kárt köteles megtéríteni a Fotográfus felé. (Tárgyi eszközök: fényképezőgép, objektív, vakuk, lámpák)

Kövess az instagramon is!